Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a „Legyél Fitt minden nap!” nyereményjáték során kezelt személyes adatokra vonatkozóan

A „Legyél Fitt minden nap!” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.

A Játék során azért kezeljük az adatait, mert a Játék lebonyolításához szükségünk van a nevére, elérhetőségeire, vásárlásának blokkadataira, hogy a Játékszabályban leírtaknak való megfelelést vizsgálni tudjuk, érvényes pályázat esetén a sorsolási adatbázisba beemeljük, majd nyertesség esetén a nyereményét el tudjuk juttatni Önnek és ennek során, akár e-mailen, akár telefonon keresztül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

A www.fittej.auchan.hu-n – a továbbiakban Weboldalon a játékban részt venni kívánó felhasználó, vásárló – a továbbiakban: Regisztráló – saját adatai megadásával regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Regisztráló tartozik felelősséggel.

Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Ha a Regisztráló esetleg a Játék időtartam alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, írhat nekünk az auchanfittej@a4c.hu e-mail címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait nyilvántartásunkból vagy a Játék oldalán a Beküldés menüponton található „kezelt adataim” űrlapon keresztül törölheti azokat. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Adatait csak a Játékkal kapcsolatos célok érdekében használjuk, adatait másoknak nem adjuk át (kivéve a 7. pont alatt felsorolt harmadik személyeket).

A Résztvevőknek lehetőségük van feliratkozni az Auchan hírlevelére. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és azt követően az AUCHAN már nem küld hírlevelet a leiratkozott személynek.

Mivel a Játék lebonyolítása személyes adatok kezelésével jár, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Tájékoztató a Játék oldalán az adatkezelési idő alatt elérhető.

 

 1. Ki kezeli az Ön, mint Játékos (érintett) személyes adatait?

A Regisztrálók hozzájárulása alapján a Regisztrálók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

AUCHAN Magyarország Kft. 

 • székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;
 • cégjegyzékszám: 13-09-165237; adószám: 13338037-2-44
 • postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu
 • honlap cím: www.auchan.hu, telefonszám: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10

 

 1. Ki az Auchan adatvédelmi tisztviselője, hol érhető el?
 • Dr. Csekő Katalin 
 • postai címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
 • e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu; k.cseko@auchan.hu

 

 1. Miért van szükség a Játékhoz személyes adatokra?

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása tekintetében a Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása, a kisorsolt nyertesek pályázata érvényességének vizsgálata (blokk bekérés útján) és a nyertesek e-mailben vagy telefonon történő értesítése érdekében van szükség.

A nyertesek tekintetében az adatkezelés célja a nyeremények átadása, a nyertesek nevének és a lakcímből a településnév vagy irányítószám közzététele a Játék weboldalán.

Aki hozzájárult adatainak hírlevélküldés céljából történő kezeléséhez, értesítést kapnak akciós ajánlatainkról, áruházi eseményekről, nyereményjátékokról. A hírlevél küldésről a későbbiekben a Regisztráló az auchan.hu/leiratkozas linken bármikor leiratkozhat.

 

 1. Milyen adataimat kezeli az Auchan?

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása, a részvételi feltételek ellenőrzése és a nyertesek értesítése tekintetében

 • A Regisztráló vezeték és utóneve
 • Telefonszáma
 • E-mail címe
 • IP címe
 • Regisztráció dátuma
 • A pályázat beküldésének időpontja
 • A vásárlás során kapott nyugta adatai (pl. AP kód, vásárlás dátuma)
 • „Kedvenc magyarországi Auchan Áruház” neve (opcionális)

A nyeremények eljuttatása céljából megadott adatok:

 • Lakcím (településnév, irányítószám, utca, házszám)
 • A nyertes Regisztráló neve
 • Telefonszáma

A hírlevélküldés céljából megadott adatok:

 • A Regisztráló vezeték és utóneve
 • feliratkozás dátuma
 • E-mail címe
 • „Kedvenc magyarországi Auchan Áruház” neve (opcionális)

Az Adatkezelő a hírlevél küldést a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak, a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően végzi.

A nyertesek nevének és lakcímének közzététele a Játék Weboldalán:

 • A nyertes Regisztráló vezeték és utóneve
 • Településnév/irányítószám

 

 1. Miért kezelheti az Auchan ezeket az adatokat?

Személyes adatait a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A Regisztráló mind a Játék, mind a hírlevél tekintetében önkéntes, a jelen Tájékoztató ismeretében tett kifejezett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során, az erre vonatkozó checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.

Ha esetleg a Játék időtartam alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a Játékban, akkor írhat nekünk az auchanfittej@a4c.hu email címre és töröljük a korábban megadott személyes adatait nyilvántartásunkból vagy a Játék oldalán a Beküldés menüponton található kezelt adataim űrlapon keresztül törölheti azokat, ezzel visszavonva adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ez azt is jelenti, hogy ezt követően már nem tud részt venni nyereményjátékunkban.

Ha az adatainak hírlevélküldési célra történő felhasználásra vonatkozó hozzájárulását vonja vissza, akkor a továbbiakban az Adatkezelő nem küld az Ön számára hírlevelet.

Az IP-cím kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke, mely a Játékban történő részvételi feltételeknek történő megfelelés ellenőrzésére (csalások megelőzésére) szolgál.

 

 1. Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Az Adatkezelő a Regisztrálók személyes adatait mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Regisztráló a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb 2020. július 01 napjáig megsemmisíti azokat, kivéve a hírlevélre feliratkozás mint a játéktól független adatkezelési cél tekintetében megadott személyes adatokat, melyeket az Adatkezelő a cél fennállásáig kezel.

 

 1. Hova jutnak még el ezek az adatok?

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a nyereményjátékhoz kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a nyereményjáték során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kezelik.

Az Adatfeldolgozók:

Az A4C Marketing Kft. a Játék lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el.

(Sorsolás előkészítése, lebonyolítása, nyertes értesítés, Regisztrálókkal történő kapcsolattartás)

Posta címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.

E-mail: akciok@a4c.hu

A Get Website Kft. készíti a Játék weboldalát és webhoszting szolgáltatás nyújtásával biztosítja annak folyamatos működését.

Posta címe: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112), 

E-mail: office@getwebsite.hu

Dr. Gáspár Edina Közjegyző Irodája a sorsolás tisztáságára ügyel.

Posta címe: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.

E-mail: office@gasparedina.hu

A Magyar Posta Zrt. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi.

Posta címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail: adatvedelem@posta.hu

Mixpakk Kft. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi.

Posta címe: 1116 Budapest Fonyód u. 2.

e-mail: adatkezeles@mxp.hu

Egyéb címzettek:

Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. mint a Játék szervezője a nyertesek adatait a számviteli kötelezettségük teljesítése céljából kapja meg.

Posta címe: 2600 Vác, Deákvári fasor 10.

E-mail: sallai.attila@naszalytej.hu

 

 1. Miként gondoskodnak adataim biztonságáról?

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Regisztráló által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott.

 

 1. Milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az Auchan a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az Ön részére az alábbi jogokat biztosítja:

 

9.1 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

 

9.2 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. 

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

 

9.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által: 

A Regisztráló a www.fittej.auchan.hu oldalon található saját felhasználói fiókban bármikor személyes adatainak lekérdezését és törlését tudja kérni, adatmódosítási kérelem esetén az auchanfittej@a4c.hu email címre írhat.

Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.

 

9.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-d) pontjában foglalt esetekben, vagyis, ha: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

9.6 A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét és módját a jogalapra vonatkozó pont tartalmazza.

A Regisztráló korlátozás és indokolás nélkül:

 • az AUCHAN Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2-4.) postacímére küldött nyilatkozattal,
 • vagy az adatvedelem@auchan.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben küldött kérelemmel
 • vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy info centerében tett írásbeli nyilatkozattal

élhet a jogszabályok által biztosított jogaival.

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekre.

 

9.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.8 Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 •  az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

 • álláspontját kifejezze,
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

9.9 Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el). 

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója  általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta. 

 

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
-telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410

 

 1. Egyebek

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk.

Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről információt talál Adatkezelési Tájékoztatónk (https://www.auchan.hu/adatvedelem) 2., továbbá 3.2. pontjában, valamint arról az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.